Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
MONVMENTA VIAEQVE - informace v če?tině
Georgius A. Laminarius   

Informace

 

Sekretariát pořadatelů

Accademia Vivarium Novum, via Corrado Barbagallo 20 – 00166 – ROMA (RM)
Telefon: +39 06 66 58 98 33
Fax: +39 06 61 00 72 66

E-mail:

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Mů?ete nám napsat v jazycích, do nich? byly přelo?eny informace o semináři (tedy i v češtině).

 

Webové stránky:

www.monumentaviaeque.eu
http://philia.xf.cz/www/
http://circulus.xf.cz/www/
www.vivariumnovum.it
 

Obecné informace

 

Jednací jazyk

Jednacím jazykem symposia je latina.

Potvrzení o účasti

Ka?dý řádný účastník symposia obdr?í v závěru potvrzení o účasti.

Přihlášky

Přihláška na symposium mů?e být zaslána poštou, faxem nebo e-mailem na sekretariát pořadatelů do 31. května 2010, výjimečně i několik dní po tomto termínu. Do stejného data je třeba uhradit celý účastnický poplatek za seminář (viz ní?e). V tomto poplatku je zahrnuto i zápisné ve výši 30 € .

Ceny

Jak zaplatit…

Částku zašlete na účet Akademie Vivarium Novum:
č.ú. 11021839
IBAN:
IT-14-R-07601-15100-000011021839; BIC: BPPIITRRXXX
Majitel účtu: Accademia Vivarium Novum,
Adresa majitele účtu: contrada San Vito, 5, I-83048 Montella (AV)
Banka: POSTE ITALIANE - 06006 - P.zza degli Irpini - 83048 - MONTELLA (AV)

Mo?nost získání stipendia

Jedním z našich cílů je i podpora lidské sounále?itosti a šíření myšlenky, ?e vzdělávání a humanita neznají hranic, co? je v souladu s myšlenkami, které prosazovali i sami humanisté. A proto jsme se rozhodli nabídnout těm, kteří to potřebují, některé finanční úlevy, případně stipendia na pokrytí části z celkové částky splatné za seminář. Jsme si toti? vědomi, ?e ceny v západní Evropě se od cen v jiných zemí mohou výrazně lišit.

Uva?ujete-li o podání ?ádosti o úlevu na poplatku za seminář nebo o stipendium na pokrytí části nákladů, je třeba učinit následující kroky :

1.    poslat dopis/e-mail s ?ádostí o udělení stipendia zároveň s přilo?enými dokumenty, které by dosvědčily, ?e námi po?adovaná částka je pro Vás nepřiměřená ;
2.    po obdr?ení úlevy/stipendia se ka?dý den účastnit přednášek, seminářů i ostatních částí akcí, které jsou uvedeny v programu semináře .

V závislosti na Vašich finančních podmínkách mů?e dojít k individuálnímu sní?ení ceny za seminář a? na minimální úroveň.


Cena zahrnuje

•     stravu
•     ubytování na vícelů?kových pokojích (se společnou koupelnou a toaletami na pokoji) od 9. července do rána 17. července
•     zápisné
•     psací i jiné materiály související se seminářem
•     vstupy do museí a archeologických lokalit
•     přesuny z místa konání symposia na místa uvedená v programu včetně jejich návštěvy
•     exkursi do Ostie apod.

Cena naopak nezahrnuje: jiné ne? bě?ně nabízené nápoje a exkurze.


Mláde? (do 25 let):

290 €

Dospělí (od 26 let výše):

390 €

Ka?dý, kdo vyu?ije výše uvedených zvýhodněných cen, je zavázán účastnit se všech přednášek, seminářů a ostatních aktivit uvedených v programu.

Částka rozpočítaná na jednotlivé dny

Ceny zahrnují snídani, oběd, večeři a nocleh

Mláde? (do 25 let) :

37 €

Dospělí (od 26 let výše):

49 €

Za jednotlivé obědy a večeře:

mláde? i dospělí:

16 €