Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
Aktualizace, novinky, plány do budoucna
Georgius A. Laminarius   

Mapa stránek / Conspectus paginarum

Aktualizace, novinky, plány do budoucna  

V současné době dochází k přestavbě a doplňování stránek věnovaných učebnicím LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA - přehled starších i nových stránek týkajících se didaktiky, pou?ívání učebnic na českých školách apod.  se nachází zde.

Seznam aktualizací (od 17. listopadu 2008)

září 2010
1) Učebnice na českých školách : přidána gymnázia a jiné školy, které od šk. roku 2010/2011 pou?ívají učebnice Hanse H. Orberga.
2) Tituly, které si lze objednat nebo stáhnout : doplněny nové ceny učebnic vycházející z objednávky provedené v září 2010 jako? i nově dostupné publikace.

červenec 2010
1) Tituly, které si lze objednat nebo stáhnout... : přidány informace o nově vyšlých titulech P. Ovidi Nasonis Ars amatoria, P. Vergili Maronis Carmina bucolica, P. Lhomond Epitome historiae sacrae. K dipozici jsou krátké popisky , jako? i ukázky ve formátu PDF.  Všechny budou k dispozici od září 2010.

květen-červen 2010
1) Doprovodné součásti kurzu Lingua Latina per se illustrata : doplněny informace o české verzi příručky pro studenty Latine disco 1 včetně ukázek předmluvy, úvodu, komentáře k prvním třem kapitolám a rejstříku.
2) Semináře a kongresy : přidány informace o seminářích a kongresech v Opavě a Římě.
3) Oznámení o aktualizacích a aktualitách bylo rozesláno a vyvěšeno ve formátech *pdf a *doc .

únor-duben 2010
1) přidány nové oddíly Hans H. Orberg , Učebnice latiny , Studium v zahraničí , Semináře a kongresy a ?ivá latina na internetu . Zároveň byly doplněny informace o setkáních krou?ku v letošním roce - Sessiones .

7.11.2009
1)
Doprovodné součásti kurzu Lingua Latina per se illustrata : doplněny informace o české verzi příručky pro studenty Latine disco 1 a odkazy na online cvičení ke svazku Familia Romana.
2) Nabídka a ceník učebnic : doplněny ceny v českých korunách platné pro školní rok 2009/2010, dále odkaz na českou verzi učebnic a na online cvičení k učebnici Familia Romana.
3) Informace o objednávkách : doplněny a aktualizovány informace o objednávkách ve školním roce 2009/2010.
4) Učebnice na českých školách : doplněna gymnázia v Praze (Gymnázium Voděradská, Gymnázium Budějovická) a na Moravě (Gymnázium Uničov), seznam rozšířen o specifikaci pou?ívaných učebnic.
5) Oznámení o aktualizacích a aktualitách bylo rozesláno a vyvěšeno ve formátech *pdf a *doc .

29.6.2009
1)
"Latine disco 1 - Příručka pro studenty" přelo?ena do češtiny a český překlad byl předán do několika kol korektur
2) V rámci sítě Facebook byla vytvořena skupia Přestaňte sekat latinu - naučte se latinsky! a událost Objednávka učebnic "Lingua Latina per se illustrata" - srpen 2009.

6.6.2009
1)
Učebnice na českých školách : doplněna gymnázia, kde se učilo (Biskupské gymnázium Skuteč) a učí (Gymnázium Jevíčko) dle učebnic Lingua Latina per se illustrata.
2) Často kladené dotazy : doplněny odkazy a aktualizovány odpovědi na otázky.

28.05.2009
1) 
Informace o objednávkách : zahájeno přijímání objednávek učebnic pro školní rok 2009/2010.
2) Pomůcky pro učitele a netradiční didaktické postupy : Doplněny informace o dostupnosti Nova via Latine doceo v tištěné podobě.
3) Doprovodné součásti kurzu Lingua Latina per se illustrata : Doplněna předbě?ná informace o vydání Ovidiovy Ars amatoria v Dánsku.

20.04.2009:
1) Edizioni Accademia Vivarium Novum : nová publikace Epitome historiae sacrae (2009).
2) Pomůcky pro učitele a netradiční didaktické postupy,Seznam titulů a jejich ceny : Nova via - Latine doceo (2009), italská příručka pro učitele sestavená na základě nejmodernějších didaktických postupů.

17.11.2008:
1) 
 Doprovodné součásti kurzu Lingua Latina per se illustrata a Seznam titulů a jejich ceny : doplněny odkazy na volně dostupné ukázky "Colloquia personarum", "Latine disco", "Exercitia Latina II", "Sermones Romani", "Commentarii de bello Gallico" a na DEMO verzi interaktivního kurzu FAMILIA ROMANA.

Novinky 

V roce 2008 byla v Dánsku nově vydány tyto knihy:
Vergilius: Aeneis I & IV. 80 stran. o knize, seznam titulů a jejich cen
Ovidius: Ars amatoria

O knihách vydaných v Itálii:
viz Edizioni Accademia Vivarium Novum.

Didaktické pomůcky:
viz Pomůcky pro učitele a netradiční didaktické postupy.

  Plány do budoucna...

Ve spolupráci s kolegy v České republice, Dánsku, Španělsku i Itálii pro Vás připravujeme následující pomůcky a vylepšení:

Připravuje se kompletní vydání učebnic i v české verzi...

- v současné době se pracuje na:
Hans H. Ørberg: LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA. - Latine disco 1. Příručka pro studenty. Překl. Jiří Čepelák
Hans H. Ørberg: LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA - Latinsko-český slovník 1.  Překl. Jiří Čepelák

- je v plánu:

Hans H. Ørberg: LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA - Latine disco 2. Příručka pro studenty.
Hans H. Ørberg: LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA - Latinsko-český slovník 2.
Emilio Canales Muñoz – Antonio Gonzáles Amador: LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA. Stručný přehled probírané látky a kritérií hodnocení. Překlad a úprava Jiří Čepelák -  Lukáš Hofman.
Hans H. Ørberg: LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA - Latine doceo. Příručka pro učitele.

V dlouhodobém výhledu...
Rozšíření často kladených otázek i na otázky z praxe, snad i příklady dalších postupů a cvičení.
V rámci krou?ku a ve spolupráci s kolegy v Itálii a Dánsku přípravu dalších textů po vzoru Orberga.
Vypracování nebo přelo?ení pomůcek pro nejzákladnější komunikaci v latině.
Vypracování českých kurikulí pro výuku podle učebnic Lingua Latina per se illustrata.
Vypracování krátké studie o přímé metodě výuky latiny nejen z hlediska didaktiky cizích jazyků.