Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
Lingua Latina per se illustrata na českých ?kolách
Georgius A. Laminarius   

Mapa stránek / Conspectus paginarum

Lingua Latina per se illustrata na českých školách

Učebnice Lingua Latina per se illustrata nepoušívají pouze samouci, ale jsou vhodné i pro mnohem širší poušití v rámci středních škol. Je tomu tak ve světě i v České republice, kde se některé součásti sady Lingua Latina per se illustrata Femina cum stilo(nejčastěji Familia Romana a Exercitia Latina I), bě?ně pou?ívají hned na několika gymnáziích a školách v Praze a  na Vysočině v rámci osmiletého i čtyřletého studia, případně jazykového kurzu, zájmových útvarů a povinně volitelných seminářů. Pou?ívání stejné učebnice však neznamená, ?e ka?dý ze zde uvedených vyučujících pou?ívá stejnou metodu, případně shodné postupy. Je toti? na ka?dém z nás, jak budeme s učebnicí nakládat a jakou cestu pova?ujeme pro nás za nejschůdnější a pro ?áky za nepřínosnější.


Hl. m. Praha

 Název školy

 Město

Předmět

Učebnice

Vyučující 

Web

 Akademické
Gymnázium
 Praha 1 povinný

Familia Romana
Exercitia Lat. I
Latine disco I

 PhDr. Ondřej Prokop
 Mgr. Bořivoj Marek

www

 Gymnázium
prof. Jana Patočky
 Praha 1

 povinný

Familia Romana
Latine disco I
 Martin Šnajdr

www

 Gymnázium
Karla Sladkovského

 Praha 3 povinnýFamilia Romana
Exercitia Lat. I
 Mgr. Martin Němeček

www

Gymnázium
Budějovická

 Praha 4 povinně
volitelný
Familia Romana
Exercitia Lat. I
  Bc. Libor Duchek www
 Gymnázium
Arabská
 Praha 6

 povinný

Familia Romana PhDr. Lenka Dvořáková
 Mgr. Jakub ?ytek

www

 Gymnázium
Jana Keplera
 Praha 6

 povinně
volitelný

Familia Romana

 PhDr. Olga Hrubá

www

 Gymnázium 
Thomase Manna
 Praha 8 nepovinný
Familia Romana Bc. Libor Duchek www
 Gymnázium Čakovice Praha 9 povinnýFamilia Romana
Exercitia Lat. I
Latine disco I
 Ján Országh www
 Gymnázium Přírodní
škola
 Praha 9 nepovinný Familia Romana Mgr. Vojtěch Vykouk www
 Gymnázium
bratří Čapků
Praha 10 povinný Familia Romana Mgr. Vendula Zajíčková, Ph. D.
 www

 Gymnázium
Voděradská

 Praha 10 povinnýFamilia Romana
Latine disco I
 Mgr. Vojtěch Vykouk www
 Jazyková škola
hl. m. Prahy
 Praha 2 jaz. kurzFamilia Romana
Exercitia Lat. I
 Mgr. Martin Němeček

www

  

Kraj Jihočeský

 Název školy

 Město

 Předmět 

Učebnice

 Vyučující 

Web 

 Gymnázium
Soběslav
 Soběslav nepovinný  Familia Romana Mgr. Lenka Jedličková
 www

 

Kraj Olomoucký

 Název školy Město  Předmět

Učebnice

 VyučujícíWeb 
 Gymnázium
Uničov
 Uničov 

 povinně
volitelný  

Familia Romana
Latine disco I
 Mgr. Martin Váňa    www
 Gymnázium
J. Wolkera
 Prostějov nepovinný Familia Romana Mgr. Kat. Divišová
 www

  

Kraj Pardubický

 Název školy

 Město

 Předmět 

Učebnice

 Vyučující 

Web 

 Gymnázium Jevíčko Jevíčko povinný  Familia Romana
Latine disco I
 Mgr. Lucie Škvařilová www


Kraj Vysočina a Jihomoravský

 Název školy

Město 

Předmět

Učebnice

Vyučující 

Web 

 Katolické gymnázium Třebíč povinný Familia Romana
Exercitia Lat. I
Roma Aeterna
Exercitia Lat. II
 PhDr. Karel Rymeš

 www

Klasické a španělské
gymnázium
BrnopovinnýFamilia Romana
 Mgr. Marie Franclová  www

 

Zahraničí (pou?ívají se české verze knih, případně knihy objednané přes ČR)

 Název školy Město

Země

Předmět

Učebnice

Web 
 Instytut Filologii
Klasycznej i Kultury Antycznej
Uniwersytetu Wrocławskiego
 Wroclaw

 Polsko

základní
kurz
Familia Romana    www
 Seminarium Internationale
sancti Petri
 Wigratzbad

 Německo
-Bavorsko

základní
kurz
Familia Romana
Latine disco I
 www

 

Kde se učilo podle učebnic a ji? se neučí?

Dle učebnic Lingua Latina per se illustrata se vyučovalo na těchto gymnáziích:
1) Biskupské gymnázium Skuteč (2004-2007): dvouletý povinný kurz s jednohodinovou dotací týdně, dle učebnic Lingua Latina per se illustrata začala učit Mgr. Zuzana Bajerová s kolegyní, přestal Mgr. Zdeněk Zárybnický.
2) Gymnázium Nad Kavalírkou (2006-2009): nepovinný zájmový útvar s jednohodinovou dotací týdně, dle učebnic Familia Romana, Exercitia Latina 1 a Latine disco 1, vyučující Jiří A. Čepelák od školního roku 2009/2010 pobývá mimo ČR.