Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
Ad lectorem...
Georgius A. Laminarius   

      Moderatores Circuli Latini Prageni omnes linguae Latinae fautores ad paginas de linguam Latinam docendi ratione inspiciendas perlibenter invitant veniamque ab illis, qui nondum verba Bohemica intellegant, petunt, propterea quod paginae imprimis Bohemis linguam Latinam sive callentibus sive discere cupientibus destinatae Bohemice exaratae sunt. Libros enim quoquoversus divulgare atque propagare volentes primum lingua vernacula, deinde Latina uti malumus. Tamen illis in locis locutionibus Bohemicis abundantibus quaedam de libris Latine conscripta inveniri possunt.

Pragae a.d. IX Kal. Dec. anno MMVI redempti mundi     Vá?ený čtenáři, v tomto výjimečně česky psaném oddílu našeho latinského internetového hájemství nalezneš krátké představení nejen jakýchsi cizokrajných učebnic, ale především zajímavé metody výuky nej?ivějšího mrtvého jazyka na světě. Co nás vedlo k vytvoření něčeho takového? V prvé řadě jsme si všimli poněkud neradostného osudu latiny v našich končinách, kde je nucena neustále ustupovat a hledat další smysl své existence. Neméně důle?itým zdrojem našeho rozhodnutí je poznání účinků tohoto přísnosného způsobu vyučování v zahraničí. Naše dojmy byly natolik silné, ?e jsme se rozhodli předlo?it toto „zjevení“ i Tobě, Tvým očím, Tvému uvá?ení. Věříme, ?e všechno, co nalezneš na těchto stránkách pro Tebe bude nejen něčím mo?ná novým, ale především inspirací pro další směřování našeho společného úsilí. Přejeme Ti mnoho zdaru.

     V Praze dne 23. 11.  2006

Moderátoři Pra?ského latinského krou?ku  

Poděkování:
Ctěným Hansi H. Ørbergovi (Domus Latina) a Luigimu Miragliovi (Accademia Vivarium Novum) srdečně děkujeme za mo?nost vyu?ití některých ilustrací a textů či jejich částí z jejich webových prezentací.

Gratiae agendae:
Gratias permultas Ioanni Ørberg (DOMVS LATINA) et Aloisio Miraglia (Academia Vivarium Novum), viris singularibus, ex imo corde agimus, quippe qui siverint, ut imagines textusque nonnullos ex paginis suis retialibus depromptos ad hunc situm exstruendum adhiberemus.
P.S.: Nepůjdou-li  Vám některé dokumenty a ukázky otevřít, pak mů?e být na vině absence programu ADOBE READER, který si mů?ete zadarmo stáhnou zde.