Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
XX. letní ?kola klasických studií v Praze / schola aestiva studiis Graecis et Latinis dicata
Georgius A. Laminarius   
 Co to má společného s Dionýsem?     Τί ταῦτα πρὸς τὸν Διόνυσον;
(
30.06. - 5.07.2012)
 
Obecné informace
Aktuálně

LŠKS bude tedy věnována dionýskému umění divadla. Tímto světem se projdeme od antiky a? po současnost a budeme sledovat, jak antická tradice vstupuje do dramat, stejně jako do jejich scénického zpracování. Opomenuta nebude ani antická inspirace v hudebním divadle.
Antický člověk je však i v obecnějším smyslu člověk podívané, je to tvor vyhledávající teatralitu i v bě?ném ?ivotě, a tak nebude od věci také sledovat, jak je dědictví antické teatrality vyu?ito i v pozdějších dobách, či jak jsou vizualita a podívaná, dvě základní podmínky pro vznik divadla, zachyceny v latinské jazykové kultuře.

Místo konání: FF UK, Nám. Jana Palacha 1, Praha 1
 
< Antecedens   Proximum >