Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
Základní součásti kurzu Lingua Latina per se illustrata
Georgius A. Laminarius   

Mapa stránek / Conspectus paginarum 

 

Základní součásti kurzu Lingua Latina per se illustrata


I. ČÁST KURZU - FAMILIA ROMANA (1. a? 35. kapitola)

 
 Familia Romana

1)  FAMILIA ROMANA obsahuje vše nezbytné z latinské morfologie i syntaxe a základní slovní zásobu 1500 slov. Třicet pět kapitol (capitula) tvoří sled výjevů a příhod ze ?ivota jedné římské rodiny ve 2. století našeho letopočtu. Navíc 28. kapitola obsahuje výňatky z Vulgáty, 34. kapitola Catullovy, Ovidiovy, Martialovy básně a přechází do Donátovy Ars grammatica minor. Ka?dá kapitola je rozdělena na 3 a? 4 čtení (lectiones) a skládá se z několikastránkového textu doprovázeného čtením gramatiky GRAMMATICA LATINA, třemi cvičeními PENSVM A, B, C a seznamem nových slovíček. Na konci tohoto svazku jsou morfologické tabulky, římský kalendář, abecední slovník a gramatický rejstřík.

 Ukázky z učebnice Familia Romana: Index capitulorum - černobílá verze ,Capitulum XI - černobílá verze ,Capitulum XXVIII - černobílá verze , Barevná verze (v prodeji od září 2010)

 2) LATINE DISCO I. Příručka pro studenty 2. opravené a rozšířené vydání, Praha 2011, 118 s. (ukázky: Předmluva a úvod s přehledem výslovnosti, Komentář k prvním třem kapitolám, Rejstřík, Latinsko-český slovník, Latinské gramatické názvosloví, Poznámky ) je studentský manuál, který obsahuje pokyny doprovázející ka?dou kapitolu učebnice FAMILIA ROMANA. Tyto instrukce, které jsou nyní k dispozici nejen anglicky, francouzsky, holandsky, německy, dánsky, španělsky a italsky, ale také česky, mají být studovány a? PO pozorném přečtení (a? u? tak někdo učiní s pomocí učitele, nebo sám) příslušných kapitol. Poskytují studentovi nejen u?itečné shrnutí historické látky i zvyků objevujících se ve vyprávění o Juliovi a jeho rodině, ale také a především pojednání o morfologii, syntaxi a slovech, s nimi? se setkává kapitolu po kapitole. Latine disco I. Příručka pro studenty.
 
 

II. ČÁST KURZU - ROMA AETERNA (36. a? 56. kapitola)

 
Roma Aeterna Indices 1) ROMA AETERNA pojednává o římských dějinách. Začíná římským místopisem (kapitola 36) podlo?eným historickými událostmi. Následující kapitoly (kap. 37-45) nabízejí prozaickou verzi prvních čtyř knih Vergiliovy Aeneidy s některými významnými úseky ponechanými v originále a první knihu Tita Livia doplněnou o pasá?e vybrané z Ovidia. Zpočátku je prozaický text Tita Livia mírně upraven v souvislosti s po?adovanou náročností, ale stále méně, aby byl ?ák systematicky připravován na četbu původních textů Tita Livia, Aula Gellia, Cornelia Nepota, Sallustia, Cicerona a Horatia v následujících kapitolách 45 a? 56. Vybrané texty mají nastínit římské dějiny a? do sklonku republiky. Pro období, která zmiňovaní autoři nezpracovali, je tu Eutropiovo Breviarium a periochy ztracených knih Tita Livia. Stejně jako v první části, i zde je ka?dá kapitola uzavřena třemi cvičeními a seznamem nových slovíček. Svazek INDICES zahrnuje chronologický přehled římských konzulů, diktátorů a jejich triumfů FASTI CONSVLARES ET TRIVMPHALES, výčet jmen INDEX NOMINVM s výkladem v latině a INDEX VOCABVLORVM, slovník obsahující 4000 slov, která se vyskytují v obou částech kurzu.

Ukázky: Index capitulorum  , Capitulum XXXVI  , Capitulum XLVIII
 
2) Instrukce týkající se svazku ROMA AETERNA jsou publikovány zvláš? v publikaci LATINE DISCO II., která je prozatím k dispozici pouze v anglické a německé jazykové mutaci. Připravuje se i její české vydání (rok 2011).
 

Další informace, viz Seznam titulů a jejich ceny