Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
Italská vydání doprovodných materiálů k učebnici Familia Romana
Circulus Latinus Pragenus   

Mapa stránek / Conspectus paginarum

Italská vydání doprovodných materiálů k učebnici Familia Romana

 

 1)GRAMMATICA DI CONSULTAZIONE: (Hans H. Ørberg, Luigi Miraglia e Tommaso F. Bórri, LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA. Grammatica di consultazione, p. 184, ISBN 978-88-95611-37-2, € 7,20, ukázka) Svazek obsahuje čyři sekce věnované latinské fonetice, morfologii, syntaxi; připojen je té? latinsko - italský slovníček ke svazku Familia Romana.

SYNTAXIS LATINA shrnuje hlavní otázky pádové, slovesné a větné syntaxe. Příklady zde uvedené mají vést k prohloubení znalosti některých jazykových jevů uvedených v latinském kurzu – nemá být pou?ívána coby normativní syntaktická mluvnice určená ke studiu podle kapitol. Má být u?ívána a? PO setkání se s příslušnými jevy v textech učebnic FAMILIA ROMANA a ROMA AETERNA. A? POTÉ, co se ?ák seznámí s jazykovým jevem, mů?e pou?ít syntaktickou příručku za účelem přehledného uspořádání a upevnění svých znalostí. Měl by tak získat jasnější pohled na věc, kterou se ji? naučil na základě aktivního přístupu, vlastních úvah a cvičení. Podkladem pro vysvětlení lingvistických otázek v této příručce je italská Sintassi normativa della lingua latina od autorů Traina a Bertotti.


  LATINE DISCO
2) Italské vydání doprovodných textů LATINE DISCO k první části kurzu obsahuje nejen Colloquia personarum, Enchiridion discipulorum, Exercitia Latina, Morphologia Latina, Phonetica Latina, ale také oddíl Syntaxis Latina. Autory posledně jmenovaného oddílu jsou Luigi Miraglia a Thomas F. Bórri. Celý svazek pak uzavírá pomocný latinsko-italský slovník.

Ukázky:
Indice Latine disco (italské vydání)