Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
Multimediální a online pomůcky
Circulus Latinus Pragenus   

Mapa stránek / Conspectus paginarum

 Latine disco 1Seznam učebnic a jejich cen
- seznam učebnic řazený dle obtí?nosti
- informace o učebnicích a cenách
-odkazy na ukázky z učebnic  

Multimediální a online pomůcky

 

Interaktivní učebnice a cvičení na CD-ROM vhodná zvláště pro samouky

CDCD-ROM FAMILIA ROMANA: text učebnice, hlasový záznam celé učebnice, cvičení PENSVM A, B, C  i s klíčem; DEMO verze zdarma ke sta?ení
CD-ROM EXERCITIA LATINA I: cvičení k učebnici Familia Romana  i s klíčem
CD-ROM ROMA AETERNA: text učebnice, hlasový záznam celé učebnice, cvičení PENSVM A, B, C  i s klíčem; DEMO verze zdarma ke sta?ení
CD-ROM EXERCITIA LATINA II : cvičení k učebnici Familia Romana  i s klíčem
CD-ROM LATINE AUDIO:hlasový záznam četby prvních 10 kapitol učebnice Familia Romana

 

            

LECTIO SCRIPTORVM CLASSICORVM (latinsky, italská výslovnost)

Sbírka zdarma přístupných zvukových záznamů obsahuje vynikající díla antické literatury nebo jejcih části přednášené profesorem Félix Sanchez Vallejo S.J. z Gregoriánské univerzity v Římě, jeho? památce je sbírka také věnována. Knihy jsou čteny v italské církevní výslovnosti a mohou být velice dobrou pomůckou pro aktivní osvojení si latinského jazyka.
Online naleznete na stránkách Edizioni Accademia Vivarium Novum - Prodotti e sussidi multimediali .

  

La via degli umanisti

 

LA VIA DEGLI UMANISTI (italsky, latinsky)
il metodo induttivo-contestuale in azione
induktivně-kontextuální metoda v praxi

Ve školním roce 2007-2008 bylo v Akademii Vivarium novum natočeno didaktické DVD La via degli umanisti. Do ji?ní Itálie tehdy dorazilo několik vyučujících z celého světa a skupina ?áků z  italských škol, aby natočili instruktá?ní DVD k jednotlivým kapitolám učebnice Familia Romana – a to včetně mnoha cvičení. V rámci ukázkových lekcí se setkáte s doplňovacími cvičeními, převyprávěním, výběry z několika mo?ností, opravami chyb, popisem obrázků, dramatizací a dalšími cvičení, která pou?ívali ji? humanisté. Akademie plánuje té? vytvoření novějších materiálů týkajících se také efektivního zapojení dalších metod do výuky, např. Total Physical Response .

 

DVD natočené převá?ně v latině je online dostupné na stránkách vydavatelství  Accademia Vivarium novum a v rámci stránek Youtube.com. Následuje přehled kapitol výukového DVD s odkazy:

 

 Úvod
    Accademia / Youtube   

La via degli umanisti

 

 Capitulum I                 
 Accademia / Youtube
 Capitulum II       Accademia / Youtube
 Capitulum III      Accademia / Youtube
 Capitulum IV      Accademia / Youtube
 Capitulum V       Accademia / Youtube
 Capitulum VI  
 Accademia / Youtube
 Capitulum VII    Accademia / Youtube
 Capitulum VIII   Accademia / Youtube
 Capitulum IX 
 Accademia / Youtube
 Capitulum X   Accademia / Youtube
 Capitulum XI   Accademia / Youtube
 Capitulum XII   Accademia / Youtube
 Capitulum XIII  Accademia / Youtube
 Capitulum XIV  Accademia / Youtube
 Capitulum XV Accademia / Youtube
 Capitulum XVI Accademia / Youtube
 Capitulum XVII  Accademia / Youtube
 Capitulum XVIII  Accademia / Youtube
 Capitulum XIX  Accademia / Youtube
 Capitulum XXI   Accademia / Youtube
 Capitulum XXII  
 Accademia / Youtube
 Capitulum XXIII  Accademia / Youtube
 Capitulum XXIV  Accademia / Youtube
 Capitulum XXV  Accademia / Youtube
 Capitulum XXVI  Accademia / Youtube
 Capitulum XXVII   Accademia / Youtube
 Capitulum XXVIII   Accademia / Youtube
 Capitulum XXIX  Accademia / Youtube
 Capitulum XXX    Accademia / Youtube
 Capitulum XXXI
 Accademia / Youtube
 Capitulum XXXII  Accademia / Youtube
 Capitulum XXXIII Accademia / Youtube
 Capitulum XXXIV
 Accademia / Youtube
 Capitulum XXXV  Accademia / Youtube
 Závěr  Accademia / Youtube


Online (anglická) cvičení k učebnici Familia Romana 

MAGISTER McCANN - Latin 1 (cap. I-XV), Latin 2 (cap. XVI-XXX)

Texty ke sta?ení připravené v Pra?ském latinském krou?ku

- Erasmi Roterodami colloquia I et II ad usum discipulorum aptata.