Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
Gramatické přehledy a cvičebnice

Mapa stránek / Conspectus paginarum

Gramatické přehledy a cvičebnice

 

1) GRAMMATICA LATINA nabízí čtenáři v zásadě schematický a shrnující přehled latinské morfologie: slovní druhy, deklinace podstatných a přídavných jmen, příslovcí, číslovek, zájmen, pravidelné konjugace činné, trpné i deponentní, konjugace nepravidelných a defektních sloves, seznam hlavních anomálních sloves všech čtyř konjugací.

2) EXERCITIAExercitia Latina I LATINA zahrnují 400 cvičení seřazených a odstupňovaných podle jednotlivých kap itol učebnice FAMILIA ROMANA: ka?dá kapitola první části kurzu je tedy rozdělena na dvě nebo tři lectiones, označené na okraji stránky římskými číslicemi. Zde soustředěná cvičení se – podobně jako PENSA ve svazku, ke kterému patří – dělí na tři tipy: první je zaměřeno na upevnění morfosyntaktických znalostí, druhé na procvičení slovní zásoby a třetí jsou otázky na porozumění textu, které je třeba zodpovídat přímo latinsky. K tomu jsou připojena různá cvičení věnovaná převádění vět, měnění gramatických struktur a doplňování. Cvičení ke druhé části kurzu ROMA AETERNA jsou vydávána zvláš? ve svazku EXERCITIA LATINA II.