Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
Aktuality
Předná?ka v Brně 29. listopadu 2011 / Acroases Brunae habenda
Damnatio ad bestias

ÚSTAV KLASICKÝCH STUDIÍ A JEDNOTA KLASICKÝCH FILOLOGŮ – BRNĚNSKÁ POBOČKA si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou anglicky prosloví

Dr. Cristian Gaşpar (z Katedry středověkých studií, Central European University, Budapeš?)

Men, Beasts, and a Pair of (Under)pants: The damnatio ad bestias in Late Antiquity

Přednáška se koná v úterý 29. listopadu 2011 ve 14.30 hod. v knihovně Ústavu klasických studií, budova R, Solniční 12 (II. patro)

 LAT:  Die XXIX. m. Novembris iam inde ab hora sesquisecunda Brunae in aedibus Instituti utriusque linguae studiis promovendis acroasis de Damnatione ad bestias, quaenam posteriore antiquitate fuerit, habebitur; quam Christian Gaspar ex Mediae Europae universitate studiorum Budapestinensi habiturus est.
 
Petice za zapsání starořeckého a latinského jaz. na seznam nehmot. svět. kulturního dědictví UNESCO
     UNESCO uznalo, ?e jazyk Garifunů, ústní tradice národů Zapery stejně tak jako semeiskijský jazyk jsou "nehmotným kulturním dědictvím lidstva". Jsme za to velice vděčni, proto?e ka?dá zachráněná kultura je zdrojem bohatství a skutečným pokladem pro celý svět.

      Nikdo nemů?e popřít, ?e také řecký a latinský jazyk jsou obzvláš? drahocenným nehmotným dědictvím nejen Evropy, ale i celého lidstva. Tyto jazyky byly po staletí prostředkem výměny myšlenek a poznatků v oblasti filozofie, přírodních věd, práva a literatury nejen v rámci Evropy. Proto věříme, ?e jsou i tyto jazyky hodny toho, aby byly organizací UNESCO uznány jako?to nehmotné světové kulturní dědictví. Souhlasíte-li s tímto záměrem, mů?ete připojit svůj podpis pod petici, jejím? cílem je právě prohlášení latinského a starořeckého jazyka za "nehmotné světové kulturní dědictví".

Více informací na:
http://www.vivariumnovum.net/unesco
(anglicky, italsky, latinsky, starořecky, španělsky, francouzsky, německy, portugalsky)

Petice:
http://www.petitiononline.com/heritage/petition.html
 
 
 
Dvě předná?ky v Brně 22. a 23. listopadu 2011 / Duae acroases Brunenses

ÚSTAV KLASICKÝCH STUDIÍ A VÝZKUMNÉ STŘEDISKO PRO DĚJINY STŘEDNÍ EVROPY - PRAMENY, ZEMĚ, KULTURA zvou na přednášku, kterou prosloví Cand. theol. Ole Fredrik Kullerud (Norsko) na téma z latinské literatury české reformace:

Laik, duchovní správce, kněz v díle Matěje z Janova

v úterý 22. listopadu 2011 ve 14.30 v knihovně Ústavu klasických studií FF na Solniční 12 (1. poschodí).

LATINE: Acroasis quae die XXII. m. Nov. veri similiter Anglice in aedibus Instituti utriusque linguae studiorum Brunae de Matthia a Ianov habebitur.


Ithaca
 ÚSTAV KLASICKÝCH STUDIÍ A JEDNOTA KLASICKÝCH FILOLOGŮ - BRNĚNSKÁ POBOČKA si Vás dovolují pozvat na přednášku, kterou prosloví Prof. Mario Negri z Istituto Universitario delle Lingue Moderne v Miláně

Identificazione dell'Itaca di Omero (Identifikace Homérovy Ithaky) Přednáška se koná ve středu 23. listopadu 2011 ve 12.30 hod. v Knihovně Ústavu klasických studií v budově R na Solniční 12 (1. patro)
 LATINE: Acroasis de Ithaca ubinam sita sit die XXIII. m. Nov. in aedibus Instituti utriusque linguae studiorum Brunae Italice habebitur.
 
Předná?ka v Praze: Hra s Biblí ve středověku. / Acr. Pragae: Sacra scriptura ludus - media aetate
 Medieval Bible

JEDNOTA KLASICKÝCH FILOLOGŮ V PRAZE si Vás dovoluje pozvat na přednášku v rámci podzimního cyklu 2011/2012

na téma Hra s Biblí ve středověku,

kterou přednese Mgr. Lucie Dole?alová, Ph.D. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 24. 11. 2011 v 18.00 v prostoru Ústavu řeckých a latinských studií,v budově FF UK v Celetné 20, 1. patro, č. 147.

 LATINE: Invitamini ad acroasim quae die XXIV m. Nov. in aedibus Instituti Graecitati Latinitatique provehendis Pragae de Sacra scriptura, quomodo media aetate etiam per lusum tractari solita sit, Bohemice, habebitur
 
Pozvánka na zasedání ALFA v Praze / Nuntius de ALFAe conventiculo Pragae habendo

                                  Vá?ené kolegyně a kolegové,

Hieronráda bych Vás jménem asociace pozvala na slavnostní zasedání Asociace učitelů klasických jazyků ALFA, která v letošním roce završí 20 let své činnosti. Kromě tradiční přednášky, ji? tentokrát prosloví doc. PhDr. Václav Marek, CSc., bude na programu také přátelské setkání a ohlédnutí za uplynulými 20 lety fungování naší společnosti.

Termín: 26. 11. 2011 od 10.00

Místo: Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova ul. (tramvaj č.22, stanice Pohořelec)

Členy asociace prosíme, aby informace o semináři předali kolegům ve svém okolí a potvrdili svoji účast na slavnostním zasedání Asociace.

 Těším se na setkání s Vámi, s pozdravem

             Jana Kadečková

                                                                                                           za výbor  ALFA

 
<< Initium < Praeteritum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sequens > Finis >>

Eventus 37 - 45 ex 96