Acta diurna
Aktuality
Sessiones
Proposita nostra
Moderatores
Moderatores honoris causa
Symbolae
Textus
Lingua Latina per se illustrata
Učebnice latiny
Studium v zahraničí
Semináře a kongresy
?ivá latina na internetu
Nexus/Odkazy
Esne oblitus verbi arcani?

 

                ---------------------               
           Circulus Latinus Pragenus
                     commendat:

                     Academiam
            c. n. VIVARIVM NOVUM

               

                             et

               Gregem histrionum
                     c. n. LVPA  

             

                ---------------------

                         CLP in:

             


Scribas ad nos
Aktuality
?KOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2012 aneb ?áci a studenti jako věčný zdroj inspirace
Vá?ení ředitelé škol, učitelé, výchovní poradci, metodici prevence, školní psychologové, poradenští psychologové, speciální pedagogové a další odborníci, jim? současné školství není lhostejné.
Dovolujeme si pozvat Vás na pátý ročník odborné konference, pořádané Katedrou psychologie FF UK v Praze, doplněné v tomto roce také vzpomínkou na profesora Jana Čápa:

ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2012
aneb ?áci a studenti jako věčný zdroj inspirace


KDY: 30. března 2012 od 9,00 do 17,00 hod.
KDE: FF UK v Praze, Katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1

 Škola jako místo setkávání

 NOTA BENE! Součástí letošního ročníku bude také příspěvek kol. Bořivoje Marka na téma Schola ludus neboli zpráva o vyu?ití (autorského) latinského divadla při výuce latiny. V loňském ročníku zazněl referát Jířího Čepeláka na téma Latina jako jazyk setkávání. Více viz:      Přihláška        Pozvánka

 
JKF: Beseda o výuce latiny na českých gymnáziích (26/01/2012)
Magister et discipuli
 JEDNOTA KLASICKÝCH FILOLOGŮ si Vás dovoluje pozvat na tradiční besedu věnovanou výuce latiny, která se koná v rámci podzimního cyklu 2011/2012. Tématem bude

Současný stav výuky latiny na gymnáziích a perspektivy jejího zařazení do nabídky nepovinných předmětů v rámci státní části maturitní zkoušky

Za ALFA se besedy zúčastní: Mgr. Jakub ?ytek, M. Phil., PhDr. Lenka Dvořáková (Gymnázium Praha 6, Arabská 14), Mgr. Eva Pálková (Gymnázium Šumperk) a další.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 26. 1. 2012 v 18.00 v prostoru Ústavu řeckých a latinských studií, v budově FF UK v Celetné 20, 1. patro, č. 147.
 
MEMORANDUM ASOCIACE UČITELŮ KLASICKÝCH JAZYKŮ

PREAMBULE

Vědomi si hlubokého významu a tradice latinského jazyka pro evropskou kulturu i celou společnost, s úmyslem tuto nezastupitelnou tradici dále uchovávat, podporovat a rozvíjet, vnímajíce křehkost postavení, ve kterém se latina v českém školském systému počátkem nového tisíciletí ocitla, a odhodláni přispět k opětovnému posílení její klíčové role jako?to předmětu lingvistického, kulturně-propedeutického a v pravém smyslu humanitního, přijímáme toto memorandum.

PROHLÁŠENÍ

Asociace učitelů klasických jazyků vyjadřuje svůj zájem na tom, aby se latina stala dalším nepovinným předmětem ve státní části maturitní zkoušky...

Celý text memoranda ve formátu PDF     veřejně přístupný na sociální síti Facebook

Průvodní dopis ve formátu PDF               veřejně přístupný na sociální síti Facebook

 
Latina by se mohla stát nepovinnou součástí státních maturit

Středoškoláci by mohli v příštích letech maturovat z latiny. O zařazení starého jazyka Římanů do státní maturity teď ve společném memorandu usiluje Asociace učitelů klasických jazyků. Latinu chce zařadit do výběru mezi volitelné a nepovinné předměty, kam dnes patří například občansko-společenský základ, biologie nebo dějepis. Celý článek naleznete na zpravodajském serveru Českého rozhlasu - klikněte zde .

LAT: Apud Bohemos nunc de hac re agitur ut lingua Latina in indicem earum disciplinarum, in quibus periculum maturitatis subiri possit, referatur. Alioquin ne numerus discipulorum, qui eam discant, etiam magis decrescat, periculum imminebit (ante IX annos XV milia, nunc X milia discipulorum eam discunt)

 

Státní maturita - ilustrační foto
 
2011/2012: ACTA, CONSILIA FUTURA /// AKTUALIZACE A PLÁNY DO BUDOUCNA

 ACTA

A M. APRILI VSQVE
AD M. DECEMBREM
A. MMXI
ET CONSILIA FUTVRA

1. ČÁST/PARS I:  PDF   DOC 

Deus Ianus praeterita respicit, prospicit futura

 AKTUALIZACE

OD DUBNA 2011 
DO PROSINCE 2011

A PLÁNY DO BUDOUCNA

2. ČÁST/PARS II:  PDF     DOC 


 
<< Initium < Praeteritum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sequens > Finis >>

Eventus 28 - 36 ex 96